วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เราเหล่านักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนมาร์ชนักศึกษาวิชาทหาร

เราเหล่านักศึกษาวิชาทหาร
กรมการรักษาดินแดน
ฝึกฝนทุกคนรู้จัก
ให้รักแผ่นดินถิ่นแคว้น
เป็นปึกแผ่นแดนไทย

ยามศึกเราร่วมรบพร้อมพลีชีวัน
เคียงกันทุกคนร่วมใจ
ต้องเตรียมพร้อมความเกรียงไกร
เลือดไทยยอมพลีทุกคน
เราพร้อมผจญผู้รุกราน

ไทยมี ชาติ ศาสนา มหากษัตริย์
เกียรติประวัติเลือดไทยห้าวหาญ
ชื่อไทยอยู่คู่ฟ้าทั่วกาล
เรานักศึกษาวิชาทหารจะรักษาสถาบัน

เราเหล่านักศึกษาวิชาทหาร
รวมใจสามัคคีกัน
เลือดไทยมิใด้ไหวหวั่น
รวมกันรักษาดินแดน
เราหวงแหนแผ่นดินไทย