วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลิทัวเนียเลือกรถหุ้มเกราะล้อยาง Boxer เยอรมนีสำหรับโครงการจัดหารถรบทหารราบhttp://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lietuva-pagaliau-apsisprende-del-sarvuociu-pirkimo.d?id=69825668

วันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมาสภากลาโหมลิทัวเนียได้ตัดสินใจเลือกแบบรถหุ้มเกราะล้อยางสำหรับโครงการรถรบทหารราบทดแทนรถสายพานลำเลียงแบบ M113 สำหรับกองทัพบกลิวทัวเนีย
โดยแบบที่เลือกคือรถหุ้มเกราะล้อยาง Boxer จาก ARTEC เยอรมนี ซึ่งจะติดตั้งป้อมปืนใหญ่กลขนาด 30mm ของ Elbit อิสราเอล พร้อมติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง Spike-LR อิสราเอล
กระทรวงกลาโหมลิวทัวเนียมีความต้องการจัดหารถเกราะล้อยาง Boxer รุ่นรถรบทหารราบ 84คัน และรุ่นรถที่บังคับการ 4คัน
คาดว่าการลงนามสัญญาจัดหาจะมีขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี 2016 โดยรถรบทหารราบ Boxer 8x8 ชุดแรก 14คัน จะส่งมอบให้ลิทัวเนียได้ในปี 2017

โครงการจัดหารถรบทหารราบล้อยาง 8x8 ทดแทนรถสายพานลำเลียง M113 ของกองทัพบกลิทัวเนียนี้ได้มีการตั้งงบประมาณจัดหาสุดท้ายไว้ที่ราว 400 million Euors ซึ่งน้อยกว่าที่ประกาศไปก่อนหน้านี้
นอกจากรถเกราะล้อยาง Boxer ที่ถูกเลือกโดยกระทรวงกลาโหมลิทัวเนียแล้วแบบรถที่มีการเสนอให้กองทัพลิทัวเนียพิจารณาและทดสอบสมรรถนะก็มีเช่น
รถเกราะล้อยาง Piranha V จาก General Dynamics European Land Systems สวิสเซอร์แลนด์, รถเกราะล้อยาง VCBI จาก Nexter ฝรั่งเศส, รถเกราะล้อยาง Patria ฟินแลนด์, รถหุ้มเกราะล้อยาง Rosomak โปแลนด์ และรถเกราะล้อยาง Stryker สหรัฐฯ
ทั้งนี้สื่อ DEFI ลิทัวเนียได้รายงานว่ารถเกราะ Patria ฟินแลนด์มีราคาถูกที่สุด แต่ก็มีความก้าวหน้าทาง Technology น้อยที่สุด
ขณะที่รถเกราะล้อยาง VCBI ฝรั่งเศสมีราคาแพงกว่ารถเกราะล้อยาง Boxer เยอรมนี และมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสูงกว่ารถเกราะเยอรมันสามเท่า
ส่วนรถเกราะล้อยาง Stryker สหรัฐฯยังไม่ได้มีการทดสอบติดตั้งกับป้อมปืนใหญ่กลขนาด 30mm แบบใดๆทั้งของสหรัฐฯ ยุโรป หรือประเทศอื่น ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มเติมและรถรุ่นใหม่จะพร้อมส่งออกได้ในปี 2019 เช่นเดียวกับรถเกราะล้อยาง Piranha V เช่นกัน
นั่นทำให้รถเกราะล้อยาง Boxer ที่สามารถจะทำการผลิตส่งมอบให้ลิทัวเนียได้ภายในปี 2017 ถูกเลือก แม้ว่าลิทัวเนียจะไม่เลือกติดตั้งป้อมปืนใหญ่ Puma 30mm ของเยอรมนีซึ่งมีราคาแพง โดยเลือกที่จะติดตั้งป้อมปืน 30mm ของ Elbit อิสราเอลแทน

กระทรวงกลาโหมลิทัวเนียได้ตั้งโครงการจัดหารถหุ้มเกราะล้อยาง 8x8 เพื่อเข้าประจำการในกองทัพบกลิทัวเนีย เพื่อทดแทนรถสายพานลำเลียง M113A1/A2 มือสอง จากเยอรมนีช่วงปี 2000-2006 ที่ปัจจุบันไม่น่าใช้งานได้เกิน 200คัน
โดยรถสายพานประจำการในกองพลน้อยทหารราบยานยนต์ Iron Wolf ซึ่งกองทัพบกลิทัวเนียกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงกำลังรบของตนให้มีความทันสมัยตามมาตรฐานกองกำลัง NATO ที่ลิทัวเนียเข้าร่วมตั้งแต่ปี 2004
ตามแผนหน่วยขึ้นตรงของกองพลน้อยทหารราบยานยนต์ Iron Wolf คือกองพันทหารราบยานเกราะ Grand Duke Algirdas และกองพันทหารราบยานยานยนต์  Grand Duke Algirdas จะเป็นหน่วยที่ได้รับมอบรถเกราะล้อยาง Boxer ประจำการ
อีกทั้งกองทัพลิทัวเนียจะมีแผนที่จะจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยกลาง ซึ่งตามแหล่งข่าวคาดว่าอาจจะเป็นระบบอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ NASAMS จาก Kongsberg นอร์เวย์ ซึ่งพัฒนาจากอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศ AIM-120 AMRAAM สหรัฐฯครับ